รูปแบบการดำเนินงานและบริการ

รูปแบบการดำเนินงานและบริการ

 บริษัท ซิสเท็ม เทค จำกัด ดำเนินกิจการ เป็นผู้สร้างเครื่องจักรโดยใช้สินค้าชั้นนำด้าน Automation จากประเทศญี่ปุ่นและยุโรปเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตภายในประเทศ รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรในสายงานการผลิต นอกจากนั้นยังให้บริการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม ให้คำปรึกษาและดูแลในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรรวมถึงสายการผลิตให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย