วิสัยทัศน์ และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

             บริษัทซิสเท็ม เทค จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายเครื่องจักรสายพานลำเลียง บริษัทซิสเท็ม เทค เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการภายใต้ตราสินค้า ITOH DENKI ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปี ซิสเท็ม เทค มีการพัฒนารูปแบบสายพานลำเลียงอย่างหลากหลาย ตรงตามที่กลุ่มลูกค้าใช้จริง ในพื้นที่ สภาพแวดล้อม และประเภทงานอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน บริษัทเป็นผู้ดูแลในส่วนงานบริการหลังการขาย งานซ่อมบำรุง อีกทั้งงานระบบ งานโปรเจคอื่นๆสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ด้วยวิสัยทัศน์ของ ซิสเท็ม เทค ที่ว่า

“ บริษัทมุ่งมั่นให้พนักงาน ได้ทำในสิ่งที่เชี่ยวชาญ สร้างประโยชน์แก่ นานาธุรกิจ ”

จึงเป็นที่มาของพันธกิจ 4 ข้อของบริษัทประกอบด้วย

  1. บริษัทอยากเห็นพนักงานได้ทำงานที่ตนรัก ที่ตรงต่อความสามารถ สร้างคุณค่าให้นานาธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี งานออโตเมชั่น จากต่างประเทศ โดยเติมเต็มช่องว่างจากธุรกิจสายพานลำเลียงในอุตสาหกรรมนี้ก่อน
  2. บริษัทมุ่งเน้นให้บุคลากรเรียนรู้ และนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่แก่ผู้คน บริษัท และภาคอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ
  3. บริษัทมุ่งเน้นสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สัมคมตลอดไป
  4. บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าเสมือนมิตร และปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนครอบครัวเสมอไป

           ทั้งนี้เพือให้บรรลุเป้าหมายในการขึ้นเป็นผู้นำด้านงานสายพานลำเลียง งานออโต้เมชั่น และงานโปรเจคในงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้ผลิตฟรีโรเลอร์ ภายใต้ตรา ITOH DENKI SYSTEM TECH ภายในปี พ.ศ.2561

           บริษัท ซิสเท็ม เทค ได้ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้น ณ สุวินทวงค์ 52  หนองจอก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารซัพพลาย เช่น และขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านบุคลากร และทรัพยากรให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

stt1