Solar Cell System [ระบบโซล่าเซล]

asdfasq

 บริษัท ซิสเตม เทค จำกัด ดำเนินกิจการ เป็นผู้นำเข้าสินค้าชั้นนำด้าน Automation จากประเทศญี่ปุ่นและยุโรปเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตภายในประเทศ รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรในสายงานการผลิต นอกจากนั้นยังให้บริการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม ให้คำปรึกษาและดูแลในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรรวมถึงสายการผลิตให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย

sola1

sola5

sola2

sola6

sola3

sola7

sola4

sola8