ข่าวสารการรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง Project Engineer 3 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง Sale Engineer 4 ตำแหน่ง

3. ตำแหน่ง ธุรการประสานงานขาย 2 ตำแหน่ง