ข่าวสารการรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ช่างเชื่อ/ช่างกลึง  2   ตำแหน่ง

สถานที่ปฎิงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง, เขตมีนบุรี , เขตหนองจอก, เขตบางกะปิ, เขตสะพานสูง)

คุณสมบัติ

- เพศ: ชาย/หญิง อายุ :24-35

- ระดับการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป

- ตัดประกอบงานตามแบบที่ได้รับ

- เชื่อมงานตามแบบที่ได้รับ

- ตรวจเช็คเครื่องจักร หรือ ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ทำ ว่าทำออกมาตรงกับแบบที่ได้รับ

- กลึงชิ้นส่วนเครื่องจักรตามแบบที่ได้รับ

- สามารถทำงานช่างทั่วไปได้ ในความสามารถพิเศษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ช่างไฟฟ้า(wirring)/วิศกรไฟฟ้า   2   ตำแหน่ง

สถานที่ปฎิงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง, เขตมีนบุรี , เขตหนองจอก, เขตบางกะปิ, เขตสะพานสูง)

คุณสมบัติ

- เพศ: ชาย/หญิง อายุ :24-35

- ระดับการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป

- ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรอุตสาหกรรม

- สามารถเขียนแบบได้และWirring สายไฟระบบขนถ่ายลำเลียงได้เป็นอย่างดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message